STINE STØHS BRODERSEN

 

PLA_ID*

 

Lys og tekstil - et psykosomatisk bud på heling af depression herunder ensomhed

hos enlige ældre i eget hjem. Tilfører liv til ældres leveår og ikke blot leveår til deres liv.

 

Bacheloropgaven på 6. semester bestod i at skabe et design til ældre mennesker i deres eget hjem med udgangspunkt i opgavetemaet, sundhed. I min bacheloropgave har jeg valgt at tage afsæt i en statistik, som EGV (Ensomme Gamles Værn) offentliggjorde i marts 2011, der viser, at flere og flere ældre lever i ensomhed.

 

Konsekvensen af ensomhed hos ældre ses ofte i form af depression, isolation i  hjemmet og i værste fald selvmord. Løsningen og hjælpemidlet til at afværge dette, blev for mit vedkommende et fokus på lys og dets livsgivende egenskaber. Et fokus som jeg finder særligt interessant og relevant i en sundhedsmæssig sammenhæng, da lys altid har været kilden til liv uanset hvilken art, der er tale om; planter, dyr, mennesket etc..

En yderligere bevidstgørelse og dokumentation af lysets indvirkning på os mennesker er de seneste år blevet påvist gennem videnskabelige forsøg med dagslys såvel som kunstlys. Foruden den psykiske problemstilling omkring lys, fandt jeg også, at der er en fysisk og meget konkret problemstilling hos ældre i form af søvnforstyrrelser. Det kan ligeledes afhjælpes ved bevidst brug af lys.

 

25-40 procent af alle ældre over 65 år lider af søvnforstyrrelser (kilde: Dansk Søvnselskab, Ole Nørregaard, overlæge og næstformand), og deres emotionelle og biologiske ur virker derfor ikke optimalt. Ved en høj lysintensitet et par timer om dagen, fx via kunstlys, oplever især ældre en forbedring i forhold til stemningsleje, depression og demens grundet stabiliseringen af deres døgnrytme. Der ses samtidig også en forbedring af kroppens immunforsvar samt den sociale og emotionelle stress (kilde: Sansernes Hospital). Lys kan således både fremme psykisk og fysisk stabilitet, et vidensafsæt, der dannede grundlag for mit projekt.

 

 

PSYKOSOMATIK

 

PL_AID* blev mit bud på en designløsning. Et psykosomatisk bud på heling af depression og ensomhed hos enlige ældre.

Ved at koble de tre parametre ved lys - det visuelle, det emotionelle og biologiske - i et dynamisk og æstetisk lystæppe, forsøger jeg at integrere lysterapi og terapisituationen på en ny form - både fysisk såvel som oplevelsesmæssigt.

Jeg har taget det visuelle fokus på lys fra den traditionelle lampe samt det biologiske lys fra terapilampen, og integreret disse via den emotionelle del i et design med egne emotionelle kvaliteter, Plaiden. En psykosomatisk tilgang til terapiformen, hvor lysets egenskaber integreres i et tæppe, hvorved de emotionelle og psykiske processer imødekommes yderligere pga. tæppets taktile egenskaber. Disse egenskaber skyldes at den taktile sans beroliger nervesystemet via tæppets tryk på hudens nerveceller, hvilket skaber en øget kropsbevidsthed. Det giver en fornemmelse af kroppens grænser, hvilket beroliger og skaber tryghed hos den ældre. Ny forskning viser ligeledes, at vi har “specialiserede nerver til at opfange blide berøringer.” (kilde: Videnskab.dk). Cellerne kan altså signalere noget behageligt, hvilket aktiverer centeret i hjernen for emotionel aktivitet, og vi føler yderligere velvære og glæde.

 

På trods af færre hænder til flere ældre i fremtiden, er håbet med PL_AID* at opretholde velvære og glæde hos den ældre i fremtiden. Et PL_AID* i hjemmet vil skabe overskud hos brugeren uafhængig af hjemmehjælpen og være en form for hjælp til selvhjælp.

 

Det vil  ligeledes stabilisere psyken og kroppens virke, hvorved den ældre opbygger mulighed og lyst til at bevæge sig ud af hjemmet. Den ældre får på den måde mulighed for at opretholde sine sociale kontakter, hvilket imødekommer og påvirker den sociale problemstilling jf. ensomhed.

 

 

HYPOTESE

 

Ved at stabilisere døgnrytmen, gennem en optimal lysdisponering i det daglige, kan depression, herunder den sociale konsekvens i form af ensomhed og isolation, heles og forebygges hos ældre mennesker.

Med en psykosomatiske tilgang til dette indrages flere sanser i et forsøg på at optimere modtageligheden af lysets visuelle, emotionelle og biologiske indvirkning på mennesket og dets livskvalitet.

 

 

NØGLEORD

 

Ældre, ensomhed, depression, psykosomatik, sanser, lysterapi og velvære

ROLLING

 

Sanseintegrerende møbel med fokus på stimulering af vestibulærsansen.

Solgt til PROTAC A/S i 2011.

 

Semesteropgaven på 5. semester bestod i at skabe et design til socialt udsatte mennesker. Min målgruppe i den individuelle semesteropgave var socialt udsatte børn i alderen 4-6 år med fokus på mønsterbrud.

 

Hypotesen nedenfor fra mit program har været mit bevæggrundlag for at skabe et design til stimulering og optimeret udvikling af vestibulærsansen hos udsatte børn. Vestibulærsansen omhandler vores balance, både fysisk og mentalt, balance i sorteringen af sanseindtryk samt fokusering af synet fx ved læsning og bevægelse. Den er ligeledes et vigtigt bindeled mellem integreringen af alle primærsanser og af stor betydning for vores generelle virke, motorisk som mentalt.

 

Vestibulærsansen har vist sig at have særlig stor indflydelse på et barns evne til indlæring og koncentration, samt fysisk kropsbevidst-hed pga. koblingen til balancen, og den stimuleres ved rul, vip og gyngebevægelser.

For at underbygge stimuleringen af vestibulærsansen og dens egen-skaber gennem de nævnte bevægelsesmønstre, blev resultatet et møbel, der er rund i sin grundform og har inkorporeret løse ringe med sanseintegrerende kuglefyld fra PROTAC A/S.

Det stimulerer barnets nervesystem ved aktiv og passiv brug og skaber tilmed en følelse af velvære og tryghed i barnets krop. Ringene er designet således, at de fungerer indvendigt i møblet, der er møblets grundidé i forhold til at kunne rulle, gynge m.m., men de kan også bruges løst og kombineres som en slange i forskellige længder, samt på det omvendte møbel, hvor de kan placeres som trin. Således kan barnet også indtage møblets ydre som “et bjerg” og få trænet sin styrke, koordination og balance.

 

 

HYPOTESE

 

Et motorisk velfunderet barn, opnået gennem optimal sanseintegration, fører til et intellektuelt, socialt og psykisk kompetent barn, som kan føre til personlig succes for barnet, som kan føre til mønsterbrud med negativ social arv.

 

 

NØGLEORD

 

Sanseintegration, leg, indlæringsevne, stimulering, balance, afspænding, kropsbevidsthed, tryghed i egen krop, motorik og mønsterbrud

sej(l)dug

 

En “bæredygtig” dug af gammel sejldug fra min fars skib

monteret på et gammelt teaktræsbord.

Hver især bærer de to elementer på en livshistorie, der via det orange L forbindes i både titel og fysisk form, og der skabes en ny historie, en ny kobling, for både sejldug og for bord.

- se det er en sej (l) dug, der bærer en historie med sig.

 

Udstillingsdesign på ThinkTwice, Designweek 2011

Keramisk design           Produktdesign           Arkitektur          Grafisk design