STINE STØHS BRODERSEN

KONCEPTUDVIKLER OG DESIGNER

 

Med min baggrund som designer og arkitekt er jeg erfaren i at konceptudvikle, kommunikere og realisere nye ideer i både stor og lille skala.

Vidensindsamling og den optimale løsning på en given opgave, er dét jeg brænder for.

 

Mit udgangspunkt for en designproces er oftest problemstillingen. Produktet er således sekundært for mig i de indledende faser, hvor konceptets DNA og rammen for løsningen afdækkes. Herefter idégenererer og bearbejder jeg den rette fysiske form, så designløsningen repræsenterer og realiserer konceptets DNA.

Denne vekselvirkning mellem mine kreative kompetencer, såvel som min analytiske evne, er en enorm motivation i mit arbejdsliv.

 

Mennesket er min helt store interesse og koblingen af vores mentale og fysiske del optager mig meget. Koblingen af vores mentale virke og krop er forudsætningen for at livskvaliteten kan blomstre og vi kan udnytte vores fulde potentiale. Dét kan design være med til at fordre.

 

Menneskelig empati, nysgerrighed og en evne til at sætte mig ind i forskellige fagområder er vigtige værktøjer i mit arbejde. Disse evner gør, at jeg opfanger nøgleord og information, der rummer en essens og værdi, der når et spadestik dybere. Ofte er det de skæve og skjulte nøgleord, der er gemt bag det umiddelbare, der kobler og løser flere problematikker på én gang.

Jeg beskæftiger mig meget med helbredende design med fokus på sanser, indlæring, trivsel og livskvalitet, men også med mere kommercielle formål såsom livsstilsprodukter og grafisk design. Min faglige forståelse og indlevelsesevne bliver således også brugt, når jeg formgiver og laver kommunikationsdesign.

 

På baggrund af min kobling af metode fra arkitektfaget med formgivning og æstetisk holdning fra designfaget, er jeg selv blevet et produkt af min interesse i at koble ting for at optimere.

 

 

Mine kompetencer inkluderer:

 

- Konceptudvikling

- Produktdesign (særligt sundhedsfagligt)

- 3D-tegning/visualisering

- Grafisk design (logo/webdesign)

- Indretning

 

 

 

PRIVAT

 

Jeg er bosat på Amager med min kæreste og opvokset i Sønderjylland.

Jeg er et socialt og aktivt menneske, der løber, cykler og dyrker yoga i min fritid.

Min kreativitet og lyst til læring har altid været en stor del af mit liv fra barnsben. Jeg har altid været nysgerrig, idérig og løsningsorienteret.

Keramisk design           Produktdesign           Arkitektur          Grafisk design